La Fundación Demanoenmano fomenta el deporte en personas con discapacidad intelectual, salud mental y poblaciones en situación de vulnerabilidad / exclusión social

Cursos a profesorado

Formació al Professorat 3-4h

Formació destinada a professors/es de diversos àmbits:

 • Educació Física: Amb o sense experiència en l’àmbit (tant de primària com de secundària).
 • Educació Especial:

persones majors d’edat amb una titulació mínima esportiva com es: CAFE, AAFE, Monitor esportiu (d’handbol, de futbol, de bàsquet…). y/o amb titulació mínima social de: Vetllador/a, Educador/a Social, Integrador/a Social, etc.

Aquesta formació tracta de conèixer el funcionament esportiu per persones per persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental.

Temari (part teòrica 2h-2,5h)

CONEIXEMENTS

 • Discapacitats més comunes
 • Característiques generals
 • Conseqüències esportives

CONSCIENCIACIÓ

 • Entorn proper
 • Familiars de les persones amb diversitat funcional
 • Beneficis de l’esport en persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental

ACTITUD

 • Metodologia del professor/a
 • Com arribar a l’alumne amb i sense discapacitat
 • Actuacions davant del grup

RECURSOS

 • Esportius
 • Materials
 • Metodològics
 • Activitats

Part pràctica (1h-1,5h)

 • Activitats de Conscienciació
 • Recursos esportius en pràctica
 • Activitats de rols
 • Variants de jocs i/o activitats tradicionals

Sortides del curs

La formació destinada al professorat és aquella que s’ofereix des del Consell Esportiu de la Comarca en que està reconeguda pel departament d’Ensenyament, la qual cosa s’opta a tenir més puntuació a la borsa de personal docent. A més aporta un major bagatge en l’àmbit de la educació física inclusiva, cosa que fa que s’ampliï el currículum vitae professional.

Preu

50€/h per despeses del formador/a.

Forma de pago

Transferencia bancaria al número: ES9714650280036000283907

 • Indicar nombre, apellidos y curso

Certificat

Certificat acreditatiu del Consell Esportiu corresponent el qual es reconegut pel Departament d’Ensenyament.