La Fundación Demanoenmano fomenta el deporte en personas con discapacidad intelectual, salud mental y poblaciones en situación de vulnerabilidad / exclusión social

Esport i discapacitat intel·lectual – Demanoenmano

La formació que es porta a terme pretén integrar la metodologia esportiva, les condicions, les variables i les capacitats de les persones amb diversitat funcional (discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental) a totes aquelles persones que són o seran professionals de l’àmbit esportiu.

Aquest curs te objectius molt concrets que afavoreixen el potencial dels/les professionals de l’àmbit i son els següents:

  • Conèixer i entendre les característiques i capacitats de les persones amb diversitat funcional.
  • Saber aplicar els mètodes d’actuació efectius en les persones d’aquestes característiques.
  • Conèixer i aplicar una metodologia esportiva inclusiva.
  • Relacionar els conceptes esportius amb els socials per crear i establir vincles.

Aquest curs està destinat a tota persona major de 16 anys interessada en l’àmbit de l’esport en aquest col·lectiu social.

Dates i Localització

El curs es realitzarà a La Llagosta i es dividirà en 2 dies amb 4,5 hores de formació a cadascun d’ells, sent aquests tres dies els dissabtes 14/09 i 21/09.

* El curs es realitzarà amb un mínim de 12 persones.

Preu del curs

El preu del curs d’especialista esportiu serà de 90€ per alumne/a.

Inscripció

En aquest formulari

Sortides del curs

Aquest curs és llançat perquè totes aquelles persones iniciades en l’àmbit esportiu puguin incloure nous coneixements en un camp inexplorat, fet que permetrà tenir un recurs social molt necessitat i útil. La experiència del curs i els recursos poden aportar, a més de coneixements i experiències en l’àmbit socio-esportiu, idees per utilitzar amb els esportistes dels vostres clubs o equips inculcant valors esportius, tot i no tenir discapacitat.

Pla d’estudis

Avaluació

Es farà una avaluació continua dels continguts donats per afirmar la consecució dels objectius establerts establint uns criteris d’avaluació.

Certificat

Certificat acreditatiu de l’Associació Demanoenmano en col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya i l’ajuntament de La Llagosta.

*Aquesta formació no habilita per treballar en l’exercici de les professions regulades en la seva llei 3/2008.